Yaşayan Fosiller


90-94 milyon yıllık bu kurbağa fosilinden de anlaşıldığı gibi, 90 milyon yıl önce kurbağalar nasıllarsa günümüzde de aynı şekildedirler.
Yapılan araştırmalarda, milyonlarca yıllık olduğu saptanan birçok fosilin günümüzdeki örneklerinden hiçbir farkı olmadığı açıkça görülmüştür. Bu canlı kalıntıları, canlıların evrim sonucu değil, kusursuz bir yaratılış sonucunda ortaya çıktıklarının ve asla bir evrim geçirmediklerinin açık birer delilidir.

 


100 milyon yıllık karınca fosili ile günümüzde yaşayan bir karınca karşılaştırıldığında karıncaların da evrim geçirmedikleri açıkça görülmektedir.


Denizlerin en tehlikeli canlılarından biri olan köpekbalığı ve 400 milyon yıllık fosili bize köpekbalıklarının hiçbir evrim süreci geçirmediğini açıkça göstermektedir.

Günümüz yusufçuğu ile 135 milyon yıllık fosili birbirinin aynısıdır. Milyonlarca yıllık yaban arısı fosili ile günümüzdeki yaban arılarının hiçbir farkı bulunmamaktadır.

 


40 milyon yıllık çekirgenin günümüzde yaşayan çekirgelerden hiçbir farkı yoktur. Yani hiçbir değişim geçirmemiştir.

 

http://harunyahya.org/tr/Evrim-Sozlugu/16160/Yasayan-Fosiller