Yirmi Yaş Dişi Yanılgısı

Yirmi-Yas-Disi-YanilgisiCumhuriyet Bilim Teknik dergisinin 25 Mart 2006 tarihli sayısında “Yirmi Yaş Dişleri Taş Devrinde Körelmeye Başlamış” başlıklı bir haber yayınlandı. Haberde Robert Martin isimli antropolog başkanlığında yapılan bir kafatası analizi bildiriliyordu. Buna göre Martin ve ekibi, 1911 yılında Fransa”da ele geçirilmiş olan ve 25-35 yaşlarında sözde taş devrinde yaşamış bir kadına ait olduğu tahmin edilen bir kafatasını incelemiş, bu kadında yirmi yaş dişlerinin çıkmamış olduğunu görmüşlerdi. CBT ise bu bulguyu “yirmi yaş dişlerinin taş devrinde körelmeye başladığı” iddiasıyla birlikte veriyordu. 

Ancak burada kullanılan “körelme” ifadesi, tamamen CBT”nin evrimci önyargılarından kaynaklanmaktadır. Yirmi yaş dişinin gelişmemiş olması, onun “körelmiş” olduğunu göstermemektedir. Yirmi yaş dişinin tam gelişmemesi, diyetle ilgili bir durum olduğu için evrimsel değil kültürel sebeplerden kaynaklanmaktadır. Bu dişin fonksiyonel olduğu ve diş hekimlerince keyfi bir şekilde çekilmesinin yanlış olduğunu savunan çeşitli bilimsel makalelerin de varoluşu, bu dişle ilgili evrimci yorumların gözboyayıcılığını kanıtlamaktadır. Üstelik Martin ve ekibi, söz konusu döneme ait tek bir iskelet inceledikten sonra bu yorumları yapmaktadırlar ki, tek bir örnek sayıca çok azdır ve dişin o dönem insanlarındaki gelişiminin genel durumuna dair herhangi güvenilir bir sonuca varmayı mümkün kılmamakta, hayali evrim lehinde ise hiçbir delil vermemektedir.

Yirmi yaş dişi hakkındaki evrimci yanılgılar hakkında bkz. http://www.darwinizminsonu.com/20soru12.html

http://harunyahya.org/tr/NetCevap/146782/Yirmi-Yas-Disi-Yanilgisi