Bilim ve Teknik’de Arcaeopteryx Yanılgısı

Bilim ve Teknik dergisinin Aralık 2006 sayısında, Gökhan Tok tarafından hazırlanan ve bilim tarihinde önemli yeri olan objelerin anlatıldığı bir dosya yayınlandı. Derginin 56. ve 57. sayfalarında Archaeopteryx ile ilgili yorumlara da yer veriliyor, fosil üzerinde bazı evrimci yanılgılar tekrarlanıyordu.

109_Archaeopteryx_fossil
Archaeopteryx Fosili

Bu yorum, ders kitaplarında uzun yıllar bilimsel gerçekmiş gibi yayınlanmış ve bu durum Archaeopteryx”i bir evrim ikonu haline dönüştürmüştür. Ancak Yale Üniversitesi”nden biyolog Jonathan Wells”in de gösterdiği gibi, fosille ilgili evrimci yorumlar, derinleştirilen bilimsel analizler karşısında birer birer geri çekilmiştir. Bu süreç sonunda kanattaki pençelerin günümüz kuşu olan Hoatzin”de de bulunduğu, kanattaki tüylerin uçuş için gerekli aerodinamik yapıyı taşıyan asimetrik yapıda olduğu ve içi boş kemikleriyle Archeopteryx”in mükemmel bir şekilde uçabildiği ortaya çıkmıştır. Ara geçiş formu argümanının dayandırıldığı tüm yorumların birer birer çürütülmesiyle günümüzde artık uzman kuş bilimciler Archaeopteryx”in uçucu bir kuş olduğunu açıkça kabullenmişler, hatta onu kuşların atası olarak savunan evrimcilere açıkça cephe almışlardır.

Nature dergisinde yayınlanan bir yazıda Archaeopteryx”in bilinen en eski kuş olduğu açıkça kabul edilmiştir:

“Archaeopteryx, yaygın olarak kuşlarla ilintili herhangi bir grubun bilinen en eski üyesi kabul edilmektedir”
(Michael Hopkin, Early bird makes a splash, news@nature.com, 15 June 2006
http://www.nature.com/news/2006/060612/full/060612-12.html)

Dolayısıyla Bilim ve Teknik dergisinde Archaeopteryx hakkında yer verilen evrimci iddialar, sonraki bilimsel gelişmelerle çürütülen yanılgılardan ibarettir. Çağdaş bilim dergisi olma iddiasındaki Bilim ve Teknik dergisi, geçerliliğini tamamen yitirmiş, bilimsel olarak yalanlanmış iddiaları güncel bilimsel düşünceler olarak aktarmamalıdır. Dergi yönetimini bu konuda daha ciddi bir tavır takınmaya davet ediyoruz.

Not: Archaeopteryx hakkındaki evrimci iddiaların doğuşu ve çöküşü süreci hakkında bkz. http://www.darwinizminsonu.com/doga_tarihi_2_06.html

http://harunyahya.org/tr/NetCevap/146694/Bilim-ve-Teknik#8217;de-Arcaeopteryx-Yanilgisi