Darwinist diktatörlüğün sonu: İsa Mesih’in gelişi yaklaştı

Darwin, bundan tam 150 yıl önce, Türlerin Kökeni kitabında şu itirafı yapmıştı:

 

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, NEDEN SAYISIZ ARA GEÇİŞ FORMUNA RASTLAMIYORUZ? Neden bütün doğa bir KARMAŞA HALİNDE DEĞİL DE, TAM OLARAK TANIMLANMIŞ VE YERLİ YERİNDE? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında GÖMÜLÜ OLARAK BULAMIYORUZ?.. Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka BÖYLE BAĞLANTILARLA DOLU DEĞİL? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de BU BENİM TEORİME KARŞI İLERİ SÜRÜLECEK EN BÜYÜK İTİRAZ OLACAKTIR. (Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280)

 

Darwin, 150 yıl sonra haklı çıktı. Yeryüzünün hiçbir tabakasında Darwinistlerin varolduğunu iddia ettikleri ara geçiş formlarına ait tek bir tane bile fosil bulunamadı. Teorisi, kendi öngördüğü şekilde tam anlamıyla BÜYÜK BİR ÇÖKÜŞE UĞRADI.

Son iki yüzyıldır tüm dünyayı aldatan, bilimsellik adına büyük bir yalanı tüm dünyaya yaymış olan Darwinistler ise bu gerçek ile 21. yüzyılda büyük bir yenilgi yaşadılar. Yeraltından 100 MİLYONDAN FAZLA fosil çıkarıldı. Darwinistler bu 100 milyon fosili YARATILIŞI İSPAT ETTİĞİ İÇİN “SAKLAMAYA” çalıştılar. Ancak bu fosillerin tümü hiç beklemedikleri bir anda tüm dünyaya gösterildi. Bunların TEK BİR TANESİ BİLE ARA GEÇİŞ FORMU DENİLEN CANLILARA AİT FOSİL DEĞİLDİ. Proteinlerin, hücrenin, DNA’nın yapısını ortaya çıkaran genetik bilimi, TEK BİR PROTEİNİN BİLE SÖZDE SON DERECE KOMPLEKS OLDUĞUNU ve kesin olarak TESADÜFEN OLUŞAMAYACAĞINI ortaya çıkardı. Darwinizm’in yalnızca SAHTEKARLIKLAR üzerine kurulu olduğu delillerle anlaşıldı. İnsanın hayali evrimine delil gösterilmeye çalışılan TÜM KAFATASLARININ SAHTE OLDUĞU ortaya çıktı. Bütün bunların sonucunda insanlar EVRİM YALANINA KARŞI TEPKİ GÖSTERMEYE, DARWİNİST EĞİTİME İTİRAZ ETMEYE ve KİTLELER HALİNDE ALLAH İNANCINA YÖNELMEYE başladılar.

Bu yenilgiyi hazmedemeyen Darwinistler, demagoji yöntemleriyle yalanlarını devam ettirmeye, evrim karşıtı profesörleri okullardan ve üniversitelerden atmaya ve devletin üst kurumlarını baskı altına alarak Darwinist diktatörlüğü canlı tutmaya çalıştılar. PAPALIK KURUMUNU BİLE DARWİNİST DİKTATÖRLÜĞÜN BASKISI VE İŞGALİ ALTINA ALDILAR. Bu işgalin neticesinde Papa, İncil’deki izahlarla evrimin bağdaştığı gibi çarpık bir düşünceyi savunmak zorunda bırakıldı. Kiliseler ise, bu sapkın diktatörlüğün baskısıyla Darwin’den anlamsız bir şekilde özür dilemek zorunda bırakıldılar. Okullarda evrimle birlikte Yaratılış’ın okutulması engellenmeye çalışıldı, dahası Darwin’in kitabında bahsettiği evrimin zayıflıklarının okutulmasına bile karşı çıkıldı. Darwinist diktatörlük tüm dini kurumları, okulları, üniversiteleri, profesörleri, eğitmenleri ve devletlerin üst kurumlarındaki hemen herkesi İŞGAL ALTINA ALMIŞTI.

Fakat bu dikta rejimi uzun sürmeyecek, çünkü artık Allah’ın izniyle HZ. İSA’NIN GELİŞİ YAKLAŞTI.

Hz. Mehdi’nin Zuhuru ve Hz. İsa’nın Nüzulü

Hz. Mehdi, ahir zamanda gönderileceği Peygamber Efendimiz (sav) tarafından müjdelenmiş, Müslümanları zulüm ve sıkıntı ortamından kurtaracak, yeryüzündeki fitneleri ortadan kaldıracak, tüm dünyaya barış, adalet, bolluk, huzur, mutluluk ve refah getirecek kutlu bir şahıstır. Peygamberimiz (sav)’den aktarılan sahih rivayetlere göre Hz. Mehdi, çeşitli hurafelerle, batıl inanç ve uygulamalarla aslından uzaklaştırılmış olan dini özüne döndürecek, Hz. İsa ile buluşacak, birlikte Hz. İsa’nın da yardımıyla Allah’ın izniyle yegane din olan İslam’ın güzel ahlak yapısının yeryüzüne hakim olmasına vesile olacaktır.

Hz. İsa Mesih’in tekrar dünyaya gelişi KURAN VE İNCİL’DE BELİRTİLMİŞ KESİN BİR GERÇEKTİR. Peygamberimiz (sav)’den rivayet edilen hadisler, ahir zaman denilen son dönem içinde Hz. Mehdi’nin zuhur edeceğini ve hemen ardından Hz. İsa’nın nüzulünü açıkça belirtmektedir. Hz. İsa, Hz. Mehdi ile birlikte, dünyadaki tüm sapkın ve batıl dinleri yok edecek ve hak dini tüm dünyaya egemen hale getirecektir. Hadislerde belirtilen AHİR ZAMAN ŞU ANDA YAŞANMAKTADIR ve yine hadislerde haber verilen HZ. İSA’NIN NÜZULÜ ÇOK YAKINDIR.

Hz. İsa’nın yeniden yeryüzüne gelmesi ile artık DARWİNİST DİKTATÖRLÜĞÜN DÜNYA ÇAPINDAKİ TÜM BASKISI KESİN OLARAK SONA ERECEKTİR. Hz. İsa tekrar yeryüzüne geldiğinde, Kuran’dan, Tevrat’tan ve İncil’den deliller getirecek ve BU BATIL SİSTEMİ YOK EDECEKTİR. Hadislerden, Allah’ın izniyle HZ. MEHDİ’NİN ZUHUR ETTİĞİ anlaşılmaktadır. Hz. İsa’nın zuhurundan evvel Hz. Mehdi, Darwinizm’i yenilgiye uğratacak, bu sapkın dini yerle bir edecektir. Hz. İsa ise gelişiyle, Darwinizm dininin kurduğu sapkın diktatörlüğü sona erdirecektir. Hz. İsa’nın gelişiyle PAPA, KENDİSİNİ ZORLA DARWİNİZM’İ SAVUNMAK ZORUNDA BIRAKANLARIN BASKISINDAN KURTULACAKTIR. Richard Dawkins gibi Darwin’in savunuculuğunu yapan ve tüm dünyaya ateizmi yaymaya çalışanlar ise yaptıkları büyük hatayı anlayacaklardır. Hz. İsa, Hz. Mehdi ile birlikte insanlar üzerindeki tüm baskıları ortadan kaldıracak, Allah’ı açıkça inkar eden tüm inanç ve ideolojileri yerle bir edecektir. İnsanlar, Altın Çağ adı verilen bu dönemde daha önce görüp yaşamadıkları bir rahatlık, huzur ve bolluk ortamına girecekler ve tüm batıl dinlerden ve bu sapkın diktatörlükten kurtulacaklardır. Allah’ın izniyle bu dönem çok yakındır.

 

 

Kuran’da Hz. İsa’nın gelişi

Ve: “Biz, Allah’ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa’yı gerçekten öldürdük” demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik.) Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara (onun) benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler.

Hayır; Allah onu Kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisa Suresi, 157-158)

Hani Allah, İsa’ya demişti ki: “Ey İsa, doğrusu seni Ben vefat ettireceğim ve seni Kendime yükselteceğim, seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca Banadır, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda Ben hükmedeceğim. (Al-i İmran Suresi, 55)

Andolsun, Kitap Ehlinden, ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü, o da onların aleyhine şahit olacaktır. (Nisa Suresi, 159)

“Selam üzerimedir; doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden-kaldırılacağım gün de.” (Meryem Suresi, 33)

Şüphesiz o (İsa), kıyamet-saati için bir alamettir. Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve Bana uyun. Dosdoğru yol budur. (Zuhruf Suresi, 61)

“Ona Kitab’ı (Kuran’ı), hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretecek.” (Al-i İmran Suresi, 48)

Allah şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni Ruhu’l-Kudüs ile destekledim, beşikte iken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Sana Kitab’ı (Kuran’ı), hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğrettim…” (Maide Suresi, 110)

Hadislerde Hz. İsa’nın Gelişi

Benliğime hakim olan zata yemin ederim ki, Meryem’in oğlunun adaletli bir hakem olarak size inmesi pek yakındır. O, Haç’ı kıracak (haça tapınmayı kaldıracak), domuzu öldürecek (domuz eti yemenin haram olduğunu bildirecek), cizyeyi kaldıracak; mal çoğalacak ki, kimse onu kabul etmeyecektir. (Sünen-i Tirmizi, 4/93)

Onunla (İsa ile) benim aramda hiçbir peygamber yoktur. O şüphesiz inecektir. Onu gördüğünüz zaman tanıyın! O, orta boylu, beyaza çalar kırmızı renktedir. Sarıya boyalı iki elbise içinde olacak. Yağmur yağmasa da saçından su damlayacaktır. İnsanlarla İslam için mücadele edecektir, Deccali etkisiz hale getirecektir. Sonra yeryüzünde tam kırk sene kalacak. Sonra ölecek ve namazını Müslümanlar kılacaklardır. (Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani, 5. cilt, s. 380)

Hayatım elinde olan Allah’a yemin ederim ki, Meryem oğlu (İsa aleyhisselam)’ın adil bir hakim olarak sizin içinize inmesi muhakkak yakındır. O, salibi (haçı) kıracak (haça tapınmayı kaldıracak), domuzu öldürecek (domuz eti yemenin haram olduğunu bildirecek), cizyeyi kaldıracaktır, mal o kadar çoğalıp taşacak ki, hiç kimse mal kabul etmez olacaktır. (Sahih-i Müslim, 6/532)

İsa bin Meryem adil bir hakim ve adaletli bir imam olarak inmedikçe kıyamet kopmayacaktır. O, haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracaktır. Mal da o kadar çoğalacaktır ki hiçbir kimse mal kabul etmeyecektir. (Sünen-i İbni Mace, 10/340)

İsa bin Meryem (a.s.) benim ümmetim içinde;

 

1- Adaletli bir hakim ve adil bir imam olacak,

2- Haçı kırıp ezecek (haça tapınmayı kaldıracak) ve domuzu öldürecektir (domuz eti yemenin haram olduğunu bildirecek).

3- (Zimmilerden) Cizyeyi kaldıracak,

4- Kap su ile dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır.

5- Din birliği de olacak, artık Allah’tan başkasına tapılmayacaktır. (Sünen-i İbni Mace, 10/334)

 

Deccal, Hz. İsa’yı görünce su içinde tuzun erimesi gibi erir ve koşarak kaçıp gider. Hazreti İsa (Deccal’in arkasından):

-Benim sana indireceğim bir darbe var, sen bu darbeden hiç kurtulamazsın, der ona (Filistin’deki Bab-ü Lüdd denilen mevkide yani) Bab-ü Lüdd’ün şark tarafındaki bab-ü Remle yanında yetişerek Deccal’i etkisiz hale getirir. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret, s. 496)

Kitab-ı Mukaddes’te Hz. İsa’nın Gelişi

…Sizden göğe alınan bu İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir. (Elçilerin İşleri, 1: 11)

Bunun için size, `İşte Mesih çölde’ derlerse gitmeyin. ‘Bakın, iç odalarda’ derlerse inanmayın. Çünkü İnsanoğlu’nun gelişi, doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır. (Matta, 24: 26-27)

Bunun için siz de hazır olun! Çünkü İnsanoğlu (İsa), ummadığınız bir saatte gelecektir. (Matta, 24: 44)

Allah, Mesih’i belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır. Onur ve kudret sonsuza dek O’nun olsun. Amin. (Timoteusa 1. Mektup, 6: 15-16)

Bundan böyle, doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab, o gün bu tacı bana, ve yalnız bana değil, onun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir. (Timoteos’a 2. Mektup, 4: 8)

Göksel Egemenliğin bu müjdesi tüm uluslara bir tanıklık olmak üzere bütün dünyada duyurulacak, ve son o zaman gelecektir. (Matta, 24: 14)

“O zaman İnsanoğlu’nun (İsa’nın) belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek. İnsanoğlu’nun (İsa’nın) gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.” (Matta, 24: 30)

“Melekler ‘Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz?’ diye sordular. Sizden göğe alınan bu İsa, göğe gittiğini nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir.” (Elçilerin İşleri, 1: 11).

“Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Ve oradan kurtarıcı olan … İsa Mesih’i bekliyoruz.” (Filipililere Mektup, 3: 20).

“İşte, bulutlarla geliyor! Her göz onu görecek….” (Vahiy, 1: 7)

Kardeşler, bilgiçliğe kapılmanızı önleyecek şu sırdan habersiz kalmanızı istemem: Sonunda bütün İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi: “Kurtarıcı, Siyon’dan gelecek ve Yakup’un soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracaktır. (Romalılara Mektup, 11: 25-26)

İncir ağacından ders alın! Dalları filizlenip yapraklarını sürünce, yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız. Aynı şekilde, bütün bunların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki, İnsanoğlu (İsa) yakındır, kapıdadır. (Matta, 24: 32-33)

İnsanoğlu (İsa) kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtına oturacak. (Matta, 25: 31)

 

http://harunyahya.org/tr/Makaleler/12921/Darwinist-diktatorlugun-sonu-Isa-Mesihin-gelisi-yaklasti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.