Darwinistlerin Microraptor Gui Konusundaki Israrlı İddiaları Boşunadır

Darwinistlerin-Microraptor-Gui-Konusundaki-Israrli-Iddialari-BosunadirBilim ve Teknik dergisinin Şubat 2007 sayısında, ilk olarak 2003 yılında dünyaya duyurulan Microraptor gui adı verilen 125 milyon yıllık fosil konu ediliyor ve bu fosilin havada uçan kuşların atası olduğu iddiasına yer veriliyordu. Söz konusu fosil daha önceki tanıtımlarında, kuşların dinozorlardan türediği iddiasına kanıt olarak gösterilmeye çalışılmış ancak bu iddianın geçerliliğine dair hiçbir delil bulunmaması üzerine konuyla ilgili tüm spekülasyonlar geri çekilmişti. Ne var ki Bilim ve Teknik dergisi söz konusu sayısında bu fosili tekrar spekülatif bir yöntemle tanıtmaya devam etmiştir.

Microraptor Gui, bazı evrimci bilim çevreleri tarafından uçan bir dinokuş olarak tanıtılmıştır. Ancak bu iddianın bilimsel bir delili olmadığı gibi, evrimciler tarafından da inanılır bir yönü pek bulunmamaktadır. Söz konusu fosille ilgili olarak evrimciler arasındaki fikir ayrılıkları ve uzman evrimci bilim adamlarının fosili ikna edici bulmamaları, fosilin evrimciler tarafında bile “üzerinde propaganda yapılamayacak” kadar zayıf bir iddia olduğunu göstermektedir.

Örneğin National Geographic dergisinin Mayıs 2003 sayısında Christopher P. Sloan tarafından kaleme alınan ve “Kanatların Efendisi” başlığını taşıyan bir yazıda, Microraptor gui“nin evrimciler açısından kafa karıştırmaya devam ettiği, birçok bilim adamının bu canlının uçamayacağı yönünde yorumlar yaptığı belirtilmektedir. Sloan bu konuda şunları söylemektedir:

Ancak bilim adamları M. gui“nin havalanacak kadar hızlı koştuğunu düşünmüyor. Ayrıca nasıl bir engelli koşucu uzun etek giyip koşmaya kalkarsa tökezler, ayak tüyleri M. gui“yi de aynı şekilde tökezletmiş olabilir. Bilim adamlarına göre bu bol tüyler belki de uçan sincaplarda olduğu gibi paraşüt etkisi meydana getiriyordu.

Başka bilim adamları bu hayvanların ağaçtan ağaca süzülürken uçmaya başladığı varsayımına da itiraz ediyorlar: Daha kolayı varken bu canlıların kanat çırpıp enerji harcamalarını akla yatkın görmüyorlar. Ayrıca bazı araştırmacılar M. gui”nin ayak tüylerinin süzülerek bile olsa uçmaya elverişli olmadığını öne sürüyor.1

Dikkat edilirse Microraptor ile ilgili iddiaların tümü bir masal hükmünde dile getirilmekte, bilimsel deliller üzerinden hareket edilmemekte, iddialara somut bir delil sunulamamaktadır. Evrimcilerin bu ifadelerine yer vermemizin sebebi, ellerinde herhangi bir bilimsel delil bulunmadığı için aralarında oluşan fikir ayrılıklarını gündeme getirmek, fosil üzerinde yapılan yorumların gerçekleri yansıtmadığını ifade etmektir. Nitekim bir evrimci olan Sloan”ın yukarıdaki ifadeleri, fosilin “uçan dinokuş” olduğu iddiasını çürütür niteliktedir.

Kaliforniya Üniversitesi Paleontoloji Müzesinden Kevin Padian ise, bacaklarında tüyler olan bu canlı fosili hakkında kesin bir hükümde bulunmanın yanlış olduğunu belirtmiştir. Padian konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmışıtr:

Şu ana kadar varılan sonuç, süzülen bir kuşun uçmayı tetiklemek üzere evrimleşmesini düşündürecek hiçbir sebep olmadığıdır. Dolayısıyla, Microraptor bacaklarındaki tüyler, daha gelişmiş kuşların kullandığı uçma şekline evrimleşme konusunda hiçbir delil vermemektedir.2

Padian, kendisi de bir evrimci olmasına rağmen, söz konusu canlı ile ilgili önerilen iddiaları eleştirmeye devam etmiş ve Microraptor ile ilgili “Nasıl?” sorusunun cevaplanmamış olduğuna dikkat çekmiştir:

Sonuçta kuş uçuşunun ağaçta mı yoksa yerde mi gerçekleştiği konusu uygulamada ölü bir konudur. Çünkü bu hiçbir şekilde test edilemez. Bizim, fosilleşmiş bir ağaçta, fosilleşmiş bacaklarının üzerinde zıplamaya hazırlanırken fosilleşmiş bir kuş bulmamız mümkün değildir. Uçuşun evrimi ile ilgili en temel problem uçmak için gereken kanat vuruşunun nasıl evrimleştiğidir. Çünkü bu olmadan kanat çırpma etkili olmayacaktır. (Aynı zamanda gereken şeyler, etkili bir kanat, gelişmiş bir kas sinir bağlantısı ve yeterli uçuşun sağlanması için aktif bir metabolizmadır.) 3

Padian’ın söz konusu iddia ile ilgili belirttiği imkansızlıklar, Microraptor ile ilgili tüm spekülasyonları ortadan kaldırmaktadır. Zaten Darwinistlerin uçuşun kökeni ve karadan havaya geçiş konusundaki iddiaları, söz konusu fosile indirgenemeyecek kadar büyük boşluklar içermektedir. Kuşların evrimi iddiasının çıkmazları ile ilgili detaylı bilgileri http://www.netcevap.org/propaganda_kus.html linkinden edinebilirsiniz.

Sonuç:

Tüm fosil bulguları ve tüm bilimsel deliller, yeryüzünde muşteşem bir yaratılış olduğunu göstermektedir. Canlıların, alemlerin Rabbi olan Allah tarafından bütün donanımları ile bir anda yaratılmış oldukları gerçeği tüm yeryüzünde, tüm varlıklar üzerinde gözler önüne serilmiş bir gerçektir. Bu gerçeğe karşı çıkmak arzusuyla Darwinistler tarafından öne sürülmüş olan bütün fosiller ve sahte deliller altüst olmuş, bizzat bilim çevreleri tarafından geçersiz kılınmıştır. Zorlama fosil örnekleri bu konuda hiçbir fayda vermemekte, evrime ve evrimcilere itibar sağlamamakta, aksine onları sürekli olarak küçük düşürmektedir. Bilim ve Teknik dergisinin yapması gereken, bu gerçekleri göz önüne almak ve evrimcilerin bu büyük başarısızlığının, yeryüzünde evrim yaşanmadığının en büyük delillerinden biri olduğunu kabul etmektir.

1) P. Sloan, National Geographic, Mayıs 2003
2) Kevin Paidan, BioScience, Volume 53, Sayı 5, 1 Mayıs 2003, s. 450-452(3) –
http://creationsafaris.com/crev0503.htm#dino47
3) Kevin Paidan, BioScience, Volume 53, Sayı 5, 1 Mayıs 2003, s. 450-452(3) –
http://creationsafaris.com/crev0503.htm#dino47
 

http://harunyahya.org/tr/NetCevap/146693/Darwinistlerin-Microraptor-Gui-Konusundaki-Israrli-Iddialari-Bosunadir