Dawkins’i kamuoyu önünde tartışmaya davet ediyoruz


Darwinizmin en büyük destekçilerinden biri olan Richard Dawkins, kainattaki kusursuz yaratılışı, uzun yıllardan bu yana dünya çapında yıkıma uğramış olan evrim teorisiyle açıklamaktadır. Ancak son zamanlarda tüm yazılarında, yaptığı tüm söyleşilerde ve tüm röportajlarında “canlılığın tesadüfen oluşamayacağını” dile getirmeye başlamıştır. Bir yandan evrimi savunup, diğer yandan canlılığın tesadüfen oluşamayacağını söylemek, çok ciddi bir mantıksızlıktır. Çünkü Dawkins’in savunduğu evrim teorisi, canlılığın varlığını tamamen başıboş tesadüflere dayandırmaktadır. 

Richard Dawkins tesadüfle hiçbir yere varamayacağını anlamıştır. Ancak buna rağmen “Evrim tesadüfler sonucu olamaz, ama tesadüflerle oluşmuştur” gibi çelişkili bir açmaza girmiştir. Fakat artık demagojiyle bir yere varamayacağını o da anlamalıdır.

Richard Dawkins, eğer düşüncelerinde samimiyse, kendisini Türkiye’ye davet ediyoruz ya da biz İngiltere’ye gidelim. Karşılıklı tartışalım. Aşağıda birkaçını yazdığımız yüzlerce sorumuza Richard Dawkins kameraların önünde açıklık getirmelidir. Cevaplarını hem kamuoyu duysun, hem de biz anlayalım. Yoksa tek yanlı programlar yaparak bir yere varılamayacağı açıktır. Üstelik böyle bir yaklaşım ile Richard Dawkins sadece kendi kendini kandırmış olur. Richard Dawkins’e Yaratılış Atlası’nın 1., 2., 3. ve 4. ciltlerini yollayalım. Bu atlasların içinde yer alan ve yüz milyonlarca yıldan bu yana hiç değişmemiş olan fosillerin fotoğraflarını incelesin ve bunları evrim teorisine göre kendi meşhur mantığı ile eğer açıklayabiliyorsa açıklasın!

1- Yapılan arkeolojik araştırmalar sonucunda, canlıların yoktan yaratıldıklarını ispat eden yüz milyonun üzerinde fosil bulunmuştur. Ancak evrim teorisini ispat eden tek bir ara fosil yoktur. Richard Dawkins, eğer iddasında samimi ise tek bir ara fosil getirsin. Kamuoyuna bunu “Bu bir ara fosildir” diye ilan etsin !

2- İşlevsel bir proteinin tesadüfen oluşması ihtimali 10950’de 1’dir. Bu ihtimalin pratikte gerçekleşmesi ise imkansızdır. (Matematikte 1050‘de 1’den küçük ihtimaller “sıfır ihtimal” kabul edilirler.) Eğer Richard Dawkins samimiyse tesadüfen oluşmuş veya kendi mantığı ve yöntemleri ile meydana gelmiş tek bir protein kitlesi göstersin. Canlılığın yapıtaşı olan tek bir protein bile tesadüflerle oluşamazken, Richard Dawkins, canlıların oluşumuna evrim teorisiyle nasıl cevap verebiliyor. Bunu bize açıklasın!

3- Richard Dawkins, insan beyninde, simsiyah bir ortamda, rengarenk, hareketli, üç boyutlu ve mükemmel netlikte meydana gelen görüntünün yani hayatın nasıl oluştuğunu, bu görüntüyü beynin içinde kimin gördüğünü bize açıklasın!

4- Tamamen sesten yalıtılmış olan beynin içinde konuşmaların, müziğin ve diğer tüm seslerin ne şekilde oluştuğunu; bu sesleri kimin dinlediğini, kimin bu seslerden hoşlandığını ve bu seslerin anlamını bildiğini, kimin şuurlu olarak bunları düşündüğünü, hangi varlığın bu seslere cevap verdiğini Richard Dawkins bize evrim teorisiyle  açıklasın!

Richard Dawkins de bize bu soruları sorsun, biz de ona bu soruların cevabını açıklayalım. Biz delillerimizi getirelim. O da varsa kendi delillerini getirsin. Sonra kamuoyu hangimizin haklı olduğuna karar versin. Darwinizm’in, sahte bir teori olduğunu ve dünya tarihinin en büyük aldatmacası olduğunu kamuoyunun daha geniş çapta öğrenmesini istiyoruz. İnsanların “Biz bu teoriye nasıl inandık!” diyerek gülecekleri günlerin çok yakın olduğunu biliyoruz. Yakın gelecekte insanlar bu teoriye nasıl inandıklarına şaşırarak hayret edeceklerdir. Bu durum süratle oluşmakta ve sürati gün geçtikçe daha da artmaktadır. Dünya çapında yapılan anketlerden elde edilen istatistikler bunu göstermektedir.

Demagoji ve propoganda ile ayakta tutulmaya çalışılan Darwinizm her yönden çürümüştür ve artık demagoji ile Darwinizm’i korumaya çalışmanın mümkün olmadığı yaygın olarak anlaşılmıştır. Richard Dawkins’in son olarak dile getirdiği “Evrim tesadüfler sonucu olamaz, ama tesadüflerle oluşmuştur” şeklinde oluşturduğu mantık çocukları bile güldürecek bir mantık sefaletidir.

 

 

 

Yukarıdaki filmde de gördüğünüz gibi, Richard Dawkins kendisine yöneltilen “Bize bir tane faydalı mutasyon örneği verebilir misiniz?” şeklindeki soru karşısında uzun süre sessiz kalmış, mantıklı bir cevap verememiştir.

Bizim yukarıdaki sorularımıza da filmdeki gibi bir cevap (!) verirse, o zaman sorularımız açıklığa kavuşmamış olur. O nedenle kendisinden mantıklı, delillere dayanan, anlaşılır cevaplar bekliyoruz. Ve davetimizi de kabul etmesini umuyoruz

http://harunyahya.org/tr/Makaleler/8586/Dawkinsi-kamuoyu-onunde-tartismaya-davet-ediyoruz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.