“EVRİM, İNANÇSIZ OLMAYI GEREKTİRMEZ” İDDİASINA CEVAP

25 Ocak 2011 tarihli NTV evrim programında Darwinistler uzun zamandır savundukları “bir insanın dindar olup aynı zamanda evrimci de olabileceği” demagojisini yeniden gündeme getirdiler. Zaten programın gerçekleştirilmesinin en büyük amaçlarından bir tanesi, bu sahtekarlığı mümkün olduğu kadar çok kişi üzerinde yaygınlaştırabilmekti.

Daha önce çok defa açıkladığımız gibi Darwinistlerin bu iddiası çok büyük bir aldatmacadır. EVRİM, İNANÇSIZLIĞI GEREKTİRİR. Evrim, insanları Allah inancından uzaklaştırabilmek ve kitleler içinde İNANÇSIZLIĞI YAYGINLAŞTIRABİLMEK için ortaya atılmış bir pagan inancıdır. Her pagan dininde olduğu gibi, Darwinizm dininde de Allah inancına karşı mücadele fikri hakimdir (Allah’ı tenzih ederiz).

Bir sahtekarlık olan evrim teorisinin tam 150 yıldır, hiçbir bilimsel delille desteklenmemiş olmasına rağmen Darwinist diktatörlük tarafından koruma altına alınmış olmasının, bir kısım büyük basın tarafından desteklenmesinin, ülkelerde kanunlarla korunmasının ve bilimsel delillerle değil, holigan yöntemleriyle saldırganlıkla ve sahtekarlıkla ayakta tutulmasının tek sebebi, evrimin Allah inancına karşı geliştirilmiş batıl bir din olmasıdır. (Allah’ı tenzih ederiz.)

Evrim, tüm varlıkların tesadüfen meydana geldikleri fikrini insanlarda yaygınlaştırmaya çalışır. Bu büyü etkisi ile insanlar, zaman içinde tesadüfen meydana geldiklerini, bir hayvan türü olduklarını ve bu dünya üzerinde amaçsız ve sorumsuz olarak yalnızca yaşamaya odaklanmış bir varlık olduklarını kabul eder hale gelirler. Materyalist ve Darwinist dünya görüşüyle birlikte tesadüfi varlıklar olduklarına inanmaları onları gitgide dinsizliğe sürükler. Tesadüfleri sahte ilah edinen bu pagan dini, toplumları dejenere etmek, onları gitgide Allah inancından uzaklaştırmak ve kapkaranlık bela ve zulüm toplulukları meydana getirmek dışında bir amaç gütmemektedir.

Darwinistlerin hipnozu insanlar üzerinde bu şekilde işler.

Dolayısıyla evrimi Allah inancı ile bağdaştırmaya çalışmak çok sahtekarca ve nafile bir çabadır. Evrim, Yaratılış savunucuları tarafından mutlaka ezilmesi ve ilmen yok edilmesi gereken bir pagan dinidir. Bu noktada tüm inananlara büyük görev düşmektedir.

Müslümanlar; dünya üzerindeki asıl fikri çatışmanın ateizmin temel felsefesi olan Darwinizm ile iman arasında olduğunu hiç unutmamalıdırlar. Amaç, Darwinizm’i tamamen yıkarak, Darwinist ateist ideolojinin pençesine düşmüş insanları da kurtarabilmek ve tüm dünyaya imanın sıcaklığını, Kuran’ın barış ve sevgi dolu ruhunu getirebilmektir.

Konuyla ilgili detaylı açıklama için:

Darwinistlerin itiraf ettikleri gerçek: Darwinizm = Ateizm

http://harunyahya.org/tr/NetCevap/148567/Evrim-inancsiz-olmayi-gerektirmez-iddiasina-cevap