Hurafenin Son Baskısı

Radikal gazetesinin 13 Ekim 2006 tarihli “Kitap” ekinde hücre biyoloğu Kenan Ateş tarafından hazırlanan ve İngiliz genetikçi Steve Jones’un “Neredeyse Bir Balina” isimli kitabını konu alan bir değerlendirme yazısı yayınlandı.

balina_evrim_aldatmacasiBir evrimci olan ve evrimci düşüncenin yaygınlaşması için ülkemizde de konferans veren Jones, söz konusu kitabı “Darwin bugün yaşasaydı acaba neleri yazardı?” bakış açısından hareketle kendi yorumları doğrultusunda kaleme almıştı. Jones bu kitabı neden yazdığını şu sözlerle anlatıyordu:

“Üniversitede biyoloji öğrencilerine genetik dersleri veriyorum. Her yıl yeni gelen öğrencilere Darwin’in kitabını okuyup okumadıklarını sorarım. Bugüne dek, okudum diyen bir tek öğrenciyle karşılaşmadım.”

Darwin”in Türlerin Kökeni adlı kitabının taslağında hazırlanan ve bazı bölümlerini aynen içeren kitapta, Darwin sonrası dönemde biyoloji ve paleontoloji gibi alanlarda yaşanan bilimsel gelişmeler konu ediliyor, bilimsel gelişmelere göre evrim teorisinin sözde pekişip güçlendiği öne sürülüyordu.

Radikal gazetesinde son yıllardaki bilimsel gelişmelerin iyi bir özeti olarak sunulan bu çalışma, aslında bilimdışı bir hurafenin son baskısını oluşturması itibarıyle düşündürücüdür. Moleküler biyoloji, paleontoloji, genetik, hücre biyolojisi, sitoloji, histoloji, biyomatematik, kimya, biyofizik gibi çok çeşitli bilimsel disiplinlerden elde edilen gerçekler adeta yok sayılarak yapılan bu yorumlar sadece bilimin kendisini değil, insan aklını da hiçe saymaktadır.

“Darwin haklıydı” aldatmacasının kitap formatı haline getirilmiş şeklinden başka birşey olmayan bu çalışmanın, biyoloji ilmini öğrenmeye başlamış her öğrencinin okuması gereken bir çalışma gibi takdim edilmesinin başka bir izahı bulunmamaktadır. (Dilerseniz, bu iddianın dayanaksızlığını, National Geographic dergisine daha önce verilmiş bir cevabımızı buradan okuyarak görebilirsiniz).

Bilinmelidir ki Jones gibi evrimciler Darwin’in görüşlerini körü körüne doğru kabul etmekte, bunları sadece benimsedikleri dünya görüşü doğrultusunda sahiplenmektedirler. Bu kimseler bilimsel değil., ideolojik olan bir çaba içindedirler. Gerçekte Darwin’in düşüncelerinin geçersizliği evrimcilerce dahi kabul edilmektedir. Bu durumu göstermesi açısından aşağıda verdiğimiz birkaç alıntı dahi yeterli olacak niteliktedir:

Pierre Paul Grassé (Fransız Bilimler Akademisi Eski Başkanı, Evolution of Living Organisms (Canlı Organizmaların Evrimi) isimli kitabın yazarı):

  • Bugün, bizim görevimiz, bizden daha önce baş gösteren ve basit, anlaşılır ve açıklanmış bir olgu olarak kabul edilen evrim mitolojisini yıkmaktır. Hile (aldatma) bazen bilinçsiz olur, ama her zaman değil, çünkü bazı insanlar, tarafgirlikleri nedeniyle, amaçlı olarak gerçeği görmezden gelirler ve inançlarının yetersizliğini ve yanlışlığını kabul etmeyi reddederler. (1)

Rastgele mutasyonların, tüm canlılık aleminin ihtiyaçlarını karşılamış olmasının imkansızlığını anlattıktan sonra Grassé sözlerine şöyle devam etmektedir:

  • Hayal kurmaya karşı bir yasa yok, ama bilim buna dahil edilmemelidir. (2)

Prof. Derek Ager:

  • Öğrenci iken öğrendiğim bütün evrim hikayelerinin bugün doğru olmadıklarının anlaşılması oldukça önemli (3)

Dr. Robert Milikan (Nobel ödüllü, ünlü bir evrimci):

  • Şu çok acıklı: Biz bilim adamları şu ana kadar hiçbir bilim adamının kanıtlayamadığı evrimi kanıtlamaya çalışıyoruz. (4)

Dr. Lewis Thomas:

  • Biyolojinin, evrimde yönlendirici güç için “hata” sözcüğünden başka bir sözcüğe ihtiyacı var. Tesadüf doktrini ile uzlaşmam mümkün değil. Doğadaki amaçsızlık ve kör tesadüfler kavramına tahammül edemiyorum. Ve bununla beraber zihnimi sakinleştirmek için bunun yerine ne koyabileceğimi hala bilmiyorum. (5)

Jerry Coyne (Chicago Üniversitesi Evrim ve Ekoloji Bölümü”nden):

  • Neo-Darwinist görüş için çok az delil olduğunu söylemeliyiz: Bu görüşün teorik temelleri ve deneysel delilleri oldukça zayıftır. (6)

Darwin’in iddialarıyla ilgili modern bilim yorumlarının gerçekçiliği hakkında en iyi gösterge, evrimci önyargılardan bağımsız olarak düşünebilen araştırmacıların Darwin”in kitabı üzerinde yaptığı değerlendirmelerdir. Bu araştırmacılardan birisi olan Commonwealth Institute of Biological Control – Ottowa”nın başkanı olan böcekbilimci W. R. Thompson”ın yorumları özellikle dikkat çekicidir. Çünkü Thompson, Darwin”in kitabının o dönemde yeni olan bir baskısının önsözünü yazmış prestijli bir bilim adamıdır. Ve bakın Darwin”in kitabının içinde yer alan iddiaların evrimcilerce yorumu hakkında neler söylemektedir:

Bilim adamı olmayan kişilerin dikkatini, evrimle ilgili anlaşmazlıkların üzerine çekmek uygun ve doğru olacaktır. Fakat bazı evrimcilerin son görüşleri bunu makul bulmadıklarını gösteriyor. Bilimsel olarak tanımlayamayacakları bir doktrini savunmak için bir araya gelen bilim adamlarının zorlukları elimine ederek ve eleştirileri gizleyerek inançlarını halkın gözünde devam ettirme girişimi bilimsel açıdan anormal ve istenmeyen bir durumdur. (7)

İşte Jones”un çabaları, Thompson”un ifadesiyle “bilimsel açıdan anormal ve istenmeyen bir durumu” dünya çapında yaygınlaştırmaya denktir. Jones”u evrimci yanılgıları bilimsel bir görünümde yaygınlaştırma çabasından dönmeye, Darwinizm”in gününü doldurmuş bir teori olduğunu görmeye davet ediyoruz.

Not: Jones”un kitabının tanıtıldığı bu yazıda, detaylarına girilmeden bazı bilindik evrimci yanılgılara değinildiği görülmektedir. Aşağıda söz konusu yanılgı başlıkları ve bunlara daha önce verilmiş cevaplarımızın linkleri bulunmaktadır.

AIDS hastalığını neden olan HIV konusu (Virüslerin evrimi iddiasının geçersizliği için ve yazıda “AIDS virüsünün evrimi” başlığını taşıyan bölüme de cevaben):
http://www.netcevap.org/bilimvegelecek0602.html

Değişik kimyasal maddelere direnç kazanan böcek ve haşereler konusu:
http://www.darwinizminsonu.com/embriyoloji_03.html

Antibiyotiklere dirençli hale gelen bakteriler konusu:
http://www.darwinizminsonu.com/embriyoloji_01.html

(1) Pierre Paul Grassé, Evolution of Living Organisms, Academic Press, New York, 1977, s.8
(2) Pierre Paul Grassé, Evolution of Living Organisms, Academic Press, New York, 1977, s.103
(3) Derek Ager, “The Nature of the Fossil Record.” Proceedings of the Geological Association, Vol. 87, No:2, 1976, s. 132
(4) SBS Vital Topics, David B. Loughran, Nisan 1996, Stewarton Bible School, Stewarton, Scotland, URL:http://www.rmplc.co.uk/eduweb/sites/sbs777/vital/evolutio.html
(5)Lewis Thomas, “On the Uncertainty of Science”, Key Reporter, vol.46 (Sonbahar 1980), s.2
(6)H.A. Orr ve Jerry Coyne (1992), “The Genetics of Adaptation: A Reassessment”, American Naturalist, 140, 726
(7) Charles Darwin, Origin Of The Species (Türlerin Kökeni) kitabının “Everyman”s Library” baskısının Önsöz”ü, 1965

http://harunyahya.org/tr/NetCevap/146764/Hurafenin-Son-Baskisi