İNSANIN HAYALİ EVRİMİ SPEKÜLASYONLARLA DELİLLENDİRİLEMEZ

Insanin-Hayali-Evrimi-Spekulasyonlarla-Delillendirilemez25 Şubat 2007 tarihli Radikal gazetesinde “Şempanze ve İnsanın Atası 4 Milyon Yıl Önce Ortaktı” başlıklı bir yazı yayınlandı. İnsanın hayali evriminde, insanla şempanzenin birbirlerinden sözde ayrılışlarının 4 milyon yıl önce gerçekleştiğinin belirlendiği iddia edilen bu yazıda, söz konusu iddia evrim adına yeni bir buluş olarak gösterilmeye çalışılıyordu.

Radikal gazetesi, bu yazı ile, Darwinistlerin çok iyi bilinen taktiklerinden bir tanesini kullanmış ve sanki bilimsel bir bulgu konusunda okuyucularını aydınlatıyor görünümü vermeye çalışmıştır. Oysa söz konusu yazının içeriğinde büyük bir aldatmaca gizlidir. Burada kullanılan evrimci taktik, sanki evrim adına bütün her şey ispatlanmış, insanın evrimi iddiası bilimsel olarak kanıtlanmış, geriye insanla şempanzenin ne zaman ayrıldığını tespit etmek kalmış izlenimi vermeye çalışmaktır. Yazıda dikkat edilirse, insanın hayali evriminin bilimsel delillerine dair hiçbir bilgi verilmemektedir. Söz konusu yazıyı okuyan kişiler, herhangi bir evrimsel yayında söz konusu iddianın bilimsel olarak kanıtlandığı hissine kapılabilirler. Oysa böyle bir delil mevcut değildir ve dolayısıyla hiçbir bilimsel yayında söz konusu hayali evrime dair tek bir delil bile bulunmamaktadır.

Öncelikle şu gerçeği önemle bir kez daha belirtmek gerekmektedir: İnsanın evrimi senaryosu, büyük bir yalandır. Söz konusu iddianın gerçekleşmesi bilimsel olarak imkansızdır ve paleontoloji bilimi söz konusu iddiaya dair tek bir delil bile vermemiştir. Konuyla ilgili detaylı bilgileri buradan okuyabilirsiniz.

İnsanın bir evrim tarihi olmadığına göre, insanın şempanzelerden ayrıldığı iddiası da büyük bir aldatmacaya dayanmaktadır. Şempanzeler de insanlar da, tıpkı bugün olduğu gibi Rabbimiz”in “Ol” emri ile bir anda yaratılmışlardır. Evrimciler, varsaydıkları evrimin fosil kayıtlarında ve moleküler biyoloji başta olmak üzere çeşitli disiplinler tarafından yalanlanmış olması karşısında tam anlamıyla bir kanıtsızlık yaşamaktadırlar. Bu gerçek karşısında yapabildikleri tek şey çaresizce göz boyayıcı, sahte deliller üretmeye çalışmak, okuyucuların dikkatini dağıtacak unsurları manşet yapmaya çalışmaktır. Radikal gazetesinin haberi de bu çabanın bir ürünüdür.

Sonuç

Evrim teorisi, tüm canlılar konusunda olduğu gibi, insanın hayali evrimi konusunda da bir açmaz içindedir. İnsanın şempanze ile ortak atayı paylaştığına dair bir teori öne sürülmüş ve ele geçen tüm bulgular bu teoriye uydurulmaya çalışılmıştır. Ancak ne paleantoloji, ne moleküler biyoloji alanında ele geçen tek bir bulgu bile söz konusu iddiaya en küçük bir destek sağlamış, tam tersine insanın ve diğer tüm canlıların “yaratıldıklarını” kesin delillerle ilan etmiştir. Bu gerçeği gizleyebilmek, çürük ve sahte bir teori olan evrimi zorla da olsa ayakta tutabilmek için gösterilen çabalar mutlaka sonuçsuz kalacaktır. Artık söz konusu propaganda yöntemlerine aldanan kişilerin sayısı oldukça azdır. Radikal gazetesine, söz konusu sonuçsuz çabanın bir parçası olmamasını ve okuyucularına bilimsel delillerin gösterdiği gerçekleri sunmasını tavsiye ediyoruz. 

http://harunyahya.org/tr/NetCevap/146738/Insanin-Hayali-Evrimi-Spekulasyonlarla-Delillendirilemez