Irkçılığın temel kaynağı Darwinizmdir


Son dönemlerde yerli ve yabancı bazı Darwinist yayınlarda yeni bir propaganda furyası başlatıldı. Bu yayınlarda yer alan başlıklardan bazıları şöyleydi: “Evrim teorisi, ırkçılığa nefretten mi doğdu?”, “Darwin’i Türlerin Kökenini Araştırmaya köleliğe duyduğu nefret yöneltmiş”…
İlk bakışta Darwinizm’in içyüzünden, Darwin’in karanlık mantığından, dünyaya getirdiği bela ve zulümlerden habersiz olan bir insanı kolaylıkla aldatabilecek görünümdeki bu izahlar, aslında yıllardır insanları tarihin en büyük kitle aldatmacasıyla aldatmış Darwinistlerin yepyeni bir oyunudur. Darwinizm dininin yerle bir olduğunu gören Darwinistler, çözümü Darwinizm’i, ırkçılığa karşı, masum bir ideoloji gibi göstermeye çalışmakta bulmuşlardır.
 
OYSA BU, BÜYÜK BİR SAHTEKARLIK, KOSKOCA BİR YALANDIR.
 
Gerçek ise şudur:
Darwin’in sahte ortak köken iddiası, bu propagandaların tam aksine IrkçIlIğIn temel dayanağI olmuş, ırkçılığı bahane ederek katliamlar gerçekleştiren faşİstlerİn İlham kaynağI haline gelmiştir. Darwinizm, insanların ilkel canlılardan evrimleştiğini, dahası bu sahte evrim içinde bazı ırkların diğerlerinden daha ileri gittiğini öne sürmüş ve ırkçılığa bilimsel bir maske kazandırmıştır. Bir başka deyişle Darwin, sahte bilimselliğe dayanarak, sahte bir felsefe ile toplumların insanı bir hayvan türü olarak görmelerini ve bu hayvan türü içinde sözde “üstün ırklar” ve sözde “aşağı ırklar” bulunduğuna inanmalarını istemiştir. Naziler ve tüm diğer faşistler ise, Darwin’in teorisini uygulamaya koymaktan başka bir şey yapmamışlardır.
 
DOLAYISIYLA DARWİN;
TARİHİN GÖRMÜŞ OLDUĞU, GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK FAŞİSTTİR.
TARİHİN TANIKLIK ETMİŞ OLDUĞU EN BÜYÜK IRKÇIDIR.
SOSYAL FAŞİZM İLE KOMÜNİZMİ TÜM DÜNYAYA YAYMIŞTIR.
IRKÇI FAŞİZM İLE İSE NAZİLERE ÖNCÜ OLMUŞTUR. ONLARI TEORİK YÖNDEN EĞİTMİŞ, ONLARIN ÖNDERİ HALİNE GELMİŞTİR.
 Bu bir suçlama veya hakaret değil, FELSEFİ, TEKNİK BİR GERÇEKTİR. Ve özellikle Darwin;
 
 
 
türklerİ aşağI Irk olarak gören bİr TÜRK DÜŞMANIDIR.(Necİp mİlletİmİzİ tenzİh ederİz) TÜRK DÜŞMANLIĞINI TÜM DÜNYAYA AŞILAYAN EN BÜYÜK IRKÇIDIR.
 
Darwin, Türk ırkını aşağı ırk olarak gördüğünü açıkça dile getirmekten hiçbir şekilde çekinmemiştir. 3 Temmuz 1881 tarihinde W. Graham adlı bir bilim adamına yazdığı mektubunda Türklerle ilgili olarak şu sözlere yer vermektedir:
“Doğal seleksiyona dayalı kavganın, medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve sağlamakta olduğunu ispatlayabilirim. Düşünün ki, birkaç yüzyıl önce Avrupa, TÜRKLER tarafından işgal edildiğinde, Avrupa milletleri ne kadar büyük risk altında kalmıştı, ama artık bugün Avrupa’nın TÜRKLER tarafından işgali bize ne kadar GÜLÜNÇ GELİYOR. Avrupa ırkları olarak bilinen MEDENİ IRKLAR, yaşam mücadelesİnde TÜRKLERE karşı kesin bir galibiyet elde etmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bİr geleceğine baktığımda, BU TÜR AŞAĞI IRKLARIN ÇOĞUNUN MEDENİLEŞMİŞ YÜKSEK IRKLAR TARAFINDAN ELİMİNE EDİLECEĞİNİ (YOK EDİLECEĞİNİ) GÖRÜYORUM.”[1]
 Darwin’in bu sözlerinin başka bir anlamı veya tevili yoktur. Irkçı Darwin, Türk milletini açık ve aleni şekilde aşağI bİr mİllet olarak gördüğü için Türk IrkInIn yakın bir gelecekte mutlaka sözde “yüksek Irklar”, yani Avrupalı ırklar tarafından tamamen elİmİne edİleceğİ yanİ ortadan KALDIRILACAĞI görüşündedir.
 
Darwin’in Türklerle ilgili bu görüşü, başka toplumlara yönelik olarak zaten açıkça uygulanmıştır. I. Dünya Savaşı ve sonrasında meydana gelen ırkçı katliamların, zulüm ve kıyımların tek kaynağI Darwİnzİm’dİr. Çünkü Darwinizm ideolojisine göre, insanlar yalnızca birer hayvan türüdürler ve bu nedenle ırklar arasında acımasız bir yaşam mücadelesi mutlaktır. Bu inanç içinde dünyanın önde gelen faşistleri, yalnızca Darwinizm’den güç bularak en acımasız katliamları ve cinayetleri gerçekleştirmiş, kadın-çocuk ayırmadan kitleleri yok etmiş, yüz milyonlarca insanın ölümüne neden olmuşlardır.
 
The Rise of Fascism (Faşizm’in Yükselişi) isimli kitabın yazarı Peter Chrisp “Naziler Darwin’in teorilerini… savaş ve ırkçılığı haklı göstermek için kullandılar.”[2] ifadesiyle bunu açıkça dile getirmektedir. Tarihçi Hickman ise Hitler’in Darwinizm’den etkilendiğini şöyle açıklamıştır:

“Hitler katı bir evrimciydi. Psikozunun derinlikleri ne olursa olsun Mein Kampf kitabı bir dizi evrim fikrini sergiler, özellikle de en uygunların yaşam savaşı ve daha iyi bir toplum için zayıfların katledilmesi fikirlerine yer verir.”[3]

Faşist ırkçılık hakkındaki bu gerçeklerin ortaya koyduğu sonuç açıktır: Darwinizm hem tüm faşist rejimlerin hem de iki dünya savaşının “gerçek” sorumlusudur. Faşistler temel inançlarını Darwinizm’den alırlar. Tesadüfü yaratıcı güç olarak gören bu çarpık sistemde kaos, acımasızlık, zulüm, güçlünün haklı olması gibi prensipler vardır. Darwinizm’deki sürekli mücadele prensibi, bitip tükenmek bilmeyen vahşetlerin, zulümlerin, katliamların felsefi tabanını oluşturmaktadır. Dolayısıyla dünyaya faşİzmİn felsefesİnİ yerleştİren kİşİ Darwİn’dİr.

 

 

İnsanların ilkel birer hayvandan türediği, gelişmemiş hayvanların ise mutlaka yok edilmesi gerektiği fikrini tüm dünyaya yayarak yüzyılı aşkın bir süredir kitlelerin katledilmesinin başlıca sorumlusu Darwin’dir. Dünyaya ırkçılığı, faşizmi getiren, dünyada insanları vahşet, yıkım ve zulüm ile buluşturan kişi yine Darwin’dir. Türk milletine açıkça aşağı ırk yakıştırması yapan, bunu dile getirmekte tereddüt dahi duymayan ve “aşağı ırk” olduğunu düşündüğü için milletimizin yok edilmesi gerektiğine büyük bir kararlılıkla inanan tarihin en büyük faşisti yine Darwin’dir.

 

 

Türk milletine aşağı ırk diyerek yok etmek isteyen ırkçı Darwin hakkında “ırkçılığa karşıydı” yayınları yapan yerli yayınların, tarihin en büyük ırkçı ve faşistini bu açıdan değerlendirmeleri gerekmektedir. Dünya, ırkçılığın ve faşizmin kanlı hegemonyası altında yıllarca zulüm gördüyse, bunun tek ve en temel sebebi yalnızca Darwinizm’dir. Darwinistlerin, evrim teorisi ile 150 yıldır sürdürdükleri kitle aldatmacaları kesin yenilgiye uğramış ve sona ermiştir. Şimdi tarihin en büyük faşistine “ırkçılığa karşıydı” diyerek insanları aldatmaya çalışmakla Darwinistler yalnızca komik duruma düşmektedirler. İnsanlar artık Darwinizm’e ve Darwinistlerin yalanlarına inanmamaktadırlar.
 
İlgili linkler:
 
 
 
ZENCİLERİ “MAYMUN” SAYAN IRKÇILIK

Yandaki çizim, 19. yüzyılda gelişen Sosyal Darwinist teoriyi yansıtır: Bir ağacın dallarına şempanze, goril, orangutan ve “zenci” yerleştirilmiştir. Aşağı ırk olarak nitelendirdikleri siyah derili insanlara karşı duyulan bu küstahça nefret de Darwinizm’in temel ideolojisini yansıtır.
 
[1] Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Vol. I, 1888. New York: D. Appleton and Company, s.285-286
[2] Peter Chrisp, The Rise of Fascism, Witness History Series , s.6
[3] Hickman, R., Biocreation, Science Press, Worthington, OH, pp. 51–52, 1983; Jerry Bergman, “Darwinism and the Nazi Race Holocaust”, Creation Ex Nihilo Technical Journal 13 (2): 101–111, 1999
 
 

http://harunyahya.org/tr/Makaleler/12433/Irkciligin-temel-kaynagi-Darwinizmdir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.